วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Skill Development


.............*** ♥♥ สถาบันฝึกอาชีพ ♥♥ ***..............


                       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งประเทศไทย

                        1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ 
                                 1. ศูนย์ฯ กรุงเทพมหานคร  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ กรุงเทพมหานคร เสียหน้าหลัก )
                                 2. ศูนย์ฯ นนทบุรี 
                                 3. ศูนย์ฯ ปทุมธานี  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ปทุมธานี )

                        2. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ 
                                 1. ศูนย์ฯ พระนครศรีอยุธยา  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ พระนครศรีอยุธยา ) 
                                 2. ศูนย์ฯ ลพบุรี  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ลพบุรี ) 
                                 3. ศูนย์ฯ สิงห์บุรี
                                 4. ศูนย์ฯ สระบุรี  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ สระบุรี )
                                 5. ศูนย์ฯ อ่างทอง

                        3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ชลบุรี ) (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ 
                                 1. ศูนย์ฯ จันทบุรี  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ จันทบุรี )
                                 2. ศูนย์ฯ ฉะเชิงเทรา
                                 3. ศูนย์ฯ ตราด  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ตราด )
                                 4. ศูนย์ฯ ปราจีนบุรี
                                 5. ศูนย์ฯ ระยอง
                                 6. ศูนย์ฯ สระแก้ว 

                        4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ 
                                 1. ศูนย์ฯ กาญจนบุรี  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ กาญจนบุรี )
                                 2. ศูนย์ฯ เพรชบุรี
                                 3. ศูนย์ฯ นครปฐม   
                                 4. ศูนย์ฯ ประจวบคีรีขันธ์
                                 5. ศูนย์ฯ สมุทรสาคร  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ สมุทรสาคร )
                                 6. ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม

                        5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา (mapmap)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ
                                 1. ศูนย์ฯ ชัยภูมิ   
                                 2. ศูนย์ฯ นครนายก 
                                 3. ศูนย์ฯ บุรีรัมย์   
                                 4. ศูนย์ฯ สุรินทร์

                        6. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ 
                                 1. ศูนย์ฯ กาฬสินธุ์ 
                                 2. ศูนย์ฯ บึงกาฬ 
                                 3. ศูนย์ฯ มหาสารคาม  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ มหาสารคาม )
                                 4. ศูนย์ฯ เลย 
                                 5. ศูนย์ฯ สกลนคร  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ สกลนคร )
                                 6. ศูนย์ฯ หนองคาย
                                 7. ศูนย์ฯ หนองบัวลำภู
                                 8. ศูนย์ฯ อุดรธานี  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ อุดรธานี ) 

                        7. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี (เว็บเก่า ศูนย์ฯ อุบลราชธานี ) (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ 
                                 1. ศูนย์ฯ นครพนม 
                                 5. ศูนย์ฯ ศรีสะเกษ  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ศรีสะเกษ )
                                 6. ศูนย์ฯ อำนาจเจริญ 

                        8. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์ (เว็บเก่า ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ) (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ
                                 1. ศูนย์ฯ กำแพงเพชร 
                                 2. ศูนย์ฯ ชัยนาท  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ชัยนาท )
                                 3. ศูนย์ฯ ตาก  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ตาก )
                                 4. ศูนย์ฯ พิจิตร 

                        9. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 พิษณุโลก (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ
                                 1. ศูนย์ฯ น่าน
                                 2. ศูนย์ฯ เพชรบูรณ์  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ เพชรบูรณ์ )
                                 3. ศูนย์ฯ แพร่  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ แพร่ )
                                 4. ศูนย์ฯ สุโขทัย
                                 5. ศูนย์ฯ อุตรดิตถ์

                       10. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ
                                 1. ศูนย์ฯ เชียงราย  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ เชียงราย )
                                 2. ศูนย์ฯ เชียงใหม่   
                                 3. ศูนย์ฯ พะเยา  
                                 4. ศูนย์ฯ แม่ฮ่องสอน  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ แม่ฮ่องสอน )
                                 5. ศูนย์ฯ ลำพูน  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ลำพูน )

                       11. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 11 สุราษฎร์ธานี (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ
                                 1. ศูนย์ฯ กระบี่ 
                                 2. ศูนย์ฯ ชุมพร 
                                 3. ศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช 
                                 4. ศูนย์ฯ พังงา 
                                 5. ศูนย์ฯ ระนอง
                                 6. ศูนย์ฯ ภูเก็ต  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ภูเก็ต )

                       12. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา (map)
                                 พื้นที่รับผิดชอบ 
                                 1. ศูนย์ฯ ตรัง  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ตรัง )
                                 2. ศูนย์ฯ นราธิวาส  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ นราธิวาส )
                                 3. ศูนย์ฯ ปัตตานี
                                 4. ศูนย์ฯ พัทลุง  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ พัทลุง )
                                 5. ศูนย์ฯ ยะลา  (เว็บเก่า ศูนย์ฯ ยะลา )
                                 6. ศูนย์ฯ สตูล
                               

                       สถาบันพัฒนาฝีมือฝึกอาชีพ อื่นๆ

                        1. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เรียนฟรี(map) :   หลักสูตรฝึกอาชีพ

                        2. โรงเรียนพระดาบส (เรียนฟรี(map) :   หลักสูตรที่เปิดสอน ลูกพระดาบส
                  Interesting Sites


                    


ลงชื่อ........................(อาพระ)ผู้จัดทำ
Interesting Sites

***
เกี่ยวกับการเขียน : ข้อมูลต่างๆจะถูกปรับปรุ่งและเปลี่ยนแปลง(Aftershock)ให้ดีขึ้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Aftershock อาจก่อความรำคาญได้ ถ้าคุณมีกิเลสหนา)